Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

2 mức giá cho bạn lựa chọn

  • Miễn phí

   0 đồng
   • Sử dụng tất cả mẫu thiệp
   • Tên miền tùy chỉnh nâng cao
   • Thay đổi tên miền bất cứ lúc nào
   • Cài đặt nhạc nền
   • Đăng tải bài hát yêu thích
   • Hiệu ứng hoa, tuyết rơi
   • Lưu trữ thiệp làm kỷ niệm mãi mãi
   • Không giới hạn lời mời đích danh
   • Quản lý khách mời
   • Khách viết lời chúc lên trang web
   • Tùy biến ảnh xem trước
   • Upload ảnh không giới hạn
   • Hiển thị tài khoản mừng cưới
   • Hỗ trợ tạo thiệp cưới
   • Chèn Google map
  • Phổ biến nhất

   Thiệp kim cương

   499K 1555K
   • Sử dụng tất cả mẫu thiệp
   • Tên miền tùy chỉnh nâng cao
   • Thay đổi tên miền bất cứ lúc nào
   • Cài đặt nhạc nền
   • Đăng tải bài hát yêu thích
   • Hiệu ứng hoa, tuyết rơi
   • Lưu trữ thiệp làm kỷ niệm mãi mãi
   • Không giới hạn lời mời đích danh
   • Quản lý khách mời
   • Khách viết lời chúc lên trang web
   • Tùy biến ảnh xem trước
   • Upload ảnh không giới hạn
   • Hiển thị tài khoản mừng cưới
   • Hỗ trợ tạo thiệp cưới
   • Chèn Google map